Kategori: Epistemoloji

Doğanın Diyalektiği

“O sıralarda doğabilim de, genel bir devimin içinde gelişmiş ve bilimin kendisi de devrimci bir bilim olmuştur; gerçekten bu bilim, kendi yaşama hakkını savaşım içinde kazanmak zorundaydı.”