Öne çıkan

Doğanın Diyalektiği

“… O zamanın kahramanları, henüz, ardıllarında tekyanlılığa yolaçan sınırlayıcı etkilerini sık sık gördüğümüz işbölümünün tutsağı olmamışlardı. Ama onların karakteristiği, özellikle hemen hepsinin yaşadığı süre içinde eylemlerini çağdaş hareketler içinde, pratik savaşımda sürdürmüş olmalarıdır; cephelerini belirlemişler, kimi konuşarak ve yazarak, kimi kılıçla, çoğu da her ikisiyle birlikte savaşa girmişlerdir. …

O sıralarda doğabilim de, genel bir devinim içinde gelişmiş ve bilimin kendisi de devrimci bir bilim olmuştur; gerçekten bu bilim, kendi yaşama hakkını savaşım içinde kazanmak zorundaydı.”

Friedrich Engels

Öne çıkan

Evrim

Lewontin, kendini Marksist tanımladığını belirterek, felsefi görüşlerinin bilimsel çalışmalarını desteklediğini savundu (Levins ve Lewontin 1985).

Genetik üstünlükleriyle gelişmiş bireyler yaşam koşullarının dönüşümüne bağlı daha ilkel genetik özellik adaptasyonu gerçekleştirebilir. Bu da evrimde geriye dönüşe neden olabilir. Yani genetik üstünlüğe karşın, besin bulabilme vb. çevre koşulları yaşam avantajı gerçekleştirebilir ve yaşamsal sürecin yönelimini belirleyebilir.